Deelnameformulier 2019

« Terug naar de website

  NB.: Alleen tractoren tot en met bouwjaar 1970 kunnen meerijden met de toertocht.
  Deelnamekosten bedragen € 15,00 p.p.

  A - Ik rijd mee met de toertochtB - Ik neem mijn oude werktuig meeC - Ik demonstreer de volgende stationaire motor(en)

  De stichting, bestuursleden, sponsors, vrijwilligers en andere medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die een deelnemer of bezoeker van het evenement ondervindt of veroorzaakt. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn tractor, tijdens de toertocht, maar ook op het O.P.A. evenementterrein. Dit geldt tevens voor uw werktuigen, stationaire motoren of andere attributen. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

  Het is in uw eigen belang en in het belang van uw mede weggebruiker(s) dat u volledig verzekerd bent. Onverzekerde tractoren mogen niet deelnemen aan de O.P.A. Trekkerdag en worden automatisch uitgesloten van deelname bij ontbreken van geldige verzekeringspapieren van de betreffende tractor. U dient een geldig verzekeringsbewijs van de trekker waarmee u deelneemt aan de toertocht op de O.P.A. Trekkerdag, en ook op het evenementterrein op 30 mei 2019 te kunnen overleggen. Indien u meerdere trekkers, machines en/of andere werktuigen op O.P.A. Trekkerdag wilt tonen aan het publiek, dan geldt hiervoor eveneens dat u hiervoor een geldig verzekeringsbewijs/bewijzen bij u dient te hebben en kunt laten zien indien hierom wordt gevraagd. Deelname geschiedt voor eigen risico.

  Sluitingsdatum inschrijving is 11 april 2019.
  Na deze datum worden er geen inschrijvingen meer geaccepteerd. Inschrijven op de O.P.A. -dag is NIET mogelijk.

  Deelnameformulier

  Indien u zich d.m.v. dit digitale deelnameformulier hebt ingeschreven, dan dient u een geldig kopie van het verzekeringsbewijs van de tractor(en) waarmee u deelneemt, op de O.P.A. Trekkerdag bij de registratiebalie te laten zien.
  - Natuurlijk is er ook een mogelijkheid om het deelnameformulier per post te versturen. U kunt hiervoor ons deelnameformulier (PDF bestand) via de website downloaden.
  (ALLEEN deelnameformulieren voorzien van een handtekening en geldig kopie verzekeringsbewijs worden geregistreerd.)

  O.P.A. Oldtimers Parade Aanslingeren
  t.a.v. Mrs M. Looman
  Odiliastraat 13
  3417 BG Montfoort

  « Terug naar de website